Prishtina

Prishtina është kryeqytet i Kosovës, me rol metropolian, e njohur për zhvillimin ekonomik, me urbanizëm bashkëkohor dhe shërbime efikase e cilësore, e integruar në zhvillimet rajonale e ndërkombëtare, qendër e jetës së begatshme kulturore,arsimore sportive, me shërbime të fuqishme intelektuale e financiare dhe jetë cilësore për të gjithë qytetarët.