Prizreni

Komuna e Prizrenit është njësi administrative në pjesën jugore të Kosovë​s, me një sipërfaqe prej 640 km2 (5.94 % teteritorit të Kosovës) gjendet në jugperëndim të Kosovës dhe me 76 vendbanime dhe me 178.112 banorë nga të cilët në Prizren janë rreth 120.000 banorë. Prizreni me së shpeshti quhet: Ana e Prizrenit, bazeni i Prizrenit ose Rrafshi i Dukagjinit. Kufizohet me Komunat e Gjakovës, Rahovecit,Therandes, Shtërpces dhe Sharrit si dhe me Shqipërinë dhe Iliriden.