Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Policia Telefonat kontaktues: mob. 192 dhe 922 dhe rrjeti tkosor i telefonisë: 92 web faqja: http://www.kosovopolice.com/

Pergjigja: Zjarrëfikësit https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Siguria/Pages/Zjarrefikesit.aspx web faqja: http://www.mpb-ks.org/?page=1,22 mund t'i gjeni Telefonat e qendrave të alarmimit emergjent.