Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Departamenti i e-Qeverisjes dhe Proceseve Administrative: http://map.rks-gov.net/sq/Page.aspx?id=16

Pergjigja: Vendime: Vendimi për miratimin e Planit te Veprimit te Strategjisë për Qeverisje Elektronike 2009-2015 dhe Vendimi për miratimin e Strategjisë për Qeverisje Elektronike 2009-2015 http://map.rks-gov.net/sq/DocumentsView.aspx?id=81