Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Faqja zyrtare e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës: http://krpp.rks-gov.net/

Pergjigja: Na kotaktoni-Kuvendi i Republikës së Kosovës: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,137

Pergjigja: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal-Kontakti: http://mapl.rks-gov.net/Main-menu/Kontaktet.aspx

Pergjigja: MASHT-Kontakti (Kabineti i Ministrit): http://www.masht-gov.net/advCms/#id=28