Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Ligji Nr.04/L004 për Shërbimet Private të Sigurisë; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligji Nr.04/L-049 për Zjarrëfikje dhe Shpëtim; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligji Nr.04/L-059 për ndryshim dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L034 për shtetësinë e Kosovës; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligji Nr.04/L071 për Sistemimin e Adresave; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligjet, Projektligjet e nxjerrura dhe miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës mund t’i gjeni dhe shpalosëni në linkun: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,191,518

Pergjigja: Regjistrimi i automjeteve dhe paisja e qytetarëve me dokument të regjistrimit të automjeteve -leje qarkullimi: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/LevizshmeriaDheKomunikimi/Pages/Automjetet.aspx#A

Pergjigja: Kontakti telefoni i personelit në Regjistrimin e Automjeteve: 038 213 229; MPB në Prishtinë; e-mail: Regjistrimi.Automjeteve@rks-gov.net

Pergjigja: organizatat jo qeveritare mund të gjeni në uebfaqen: http://map.rks-gov.net/sq/Page.aspx?id=18

Pergjigja: Zana Test Test Test
https://www.rks-gov.net/sq-AL/Pages/Fillimi.aspx