Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Ministria e Ekonomisë dhe Financave Web faqja: http://www.mef-rks.org/sq/fillimi Adresa_Lokacioni: Ndërtesa e Qeverisë Sheshi: Nëna Terezë, p.n. Kontakti: http://www.mef-rks.org/sq/kontakto Respekt,

Pergjigja: Ministria e Energjisë dhe Minierave Web faqja: http://www.ks-gov.net/mem/ Adresa_Lokacioni: Sheshi "Nëna terezë - Prishtinë Kontakti: http://www.ks-gov.net/mem/?page=1,2 Respekt,

Pergjigja: Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës Web faqja: http://mksf-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Kontakti: http://mksf-ks.org/?page=1,2 Respekt,

Pergjigja: Ministria për Komunitete dhe Kthim Web faqja: http://www.mkk-ks.org/?page=1,1 Adresa_Lokacioni: Kontakti: http://www.mkk-ks.org/?page=1,2 Respekt,

Pergjigja: KK_Kuvendi i Kosovës Web faqja: http://www.assembly-kosova.org/ Adresa_Lokacini: Ndërtesa e KK Sheshi “ Nëna Terezë ” p.n Kontakti: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,137 Respekt,

Pergjigja: MIE_Ministria e Integrimit Evropian Web faqja: http://www.mei-ks.net/ Adresa_Lokacioni: Kontakti: Respekt,

Pergjigja: MKRS_ Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Web faqja: http://www.mkrs-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Kontakti: info@mkrs-ks.org Tel: +381 38 211 637; Fax: +381 38 211 440 Respekt,

Pergjigja: MMPH_Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Web faqja: http://www.mmph-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Ish Pallati i Mediave-Rilindja, Kati, 14-17; Prishtinë, Kosovë Kontakti: http://www.mmph-ks.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=101&lang=en Tel: +381 38 200 30 225; Fax: +381 38 200 32 041 Respekt,

Pergjigja: MPMS_Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Web faqja: http://www.ks-gov.net/mpms/ Adresa_Lokacioni: Kontakti: http://www.ks-gov.net/mpms/Kontakti.aspx Tel: 038 200 213022; ___ 0 38 200 26112 Respekt,

Pergjigja: MPB_ Ministria e Punëve të Brendshme Web faqja: http://www.mpb-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Rruga: "Luan Haradinaj" p.n. 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës Kontakti: http://www.mpb-ks.org/?page=1,2 Tel: +381 (0)38 200 19 545; e-mail: zip-mpb@ks-gov.net Respekt,