Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: MPJ_ Ministria e Punëve të Jashtme Web faqja: http://www.mfa-ks.net/ Adresa_Lokacioni: Ndërtesa e Qeverisë, Rr. "Nena Tereze" 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës Kontakti: http://www.mfa-ks.net/?page=1,2 Tel: +381 38 213 963 Fax: +381 38 213 985; e-mail: mfa@ks-gov.net Respekt,

Pergjigja: MSH_Ministria e Shëndetësisë Web faqja: http://www.msh-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Rr.Zagreb p.n. RK 10000 Prishtine Kontakti: http://www.msh-ks.org/sq/na-kontaktoni-.html ; http://www.msh-ks.org/sq/ministria-.html Tel: +381 38213-886; +381 38 200 24 ext. 131 Respekt,

Pergjigja: MTPK_ Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit Web faqja: http://www.mtpt.org/ Adresa_Lokacioni: Kontakti: Respekt,

Pergjigja: MTI_ Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Web faqja: http://www.mti-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Kontakti: Respekt,

Pergjigja: Linku ku mund të bëni shpalosjen e Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë: http://www.kryeministri-ks.net/ më tej zgjedh majtas në meny Dokumente Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë, Rregullore Udhëzime Administrative Respekt,

Pergjigja: Ligjet, Projektligjet e nxjerrura dhe miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës mund t’i gjeni dhe shpalosëni në linkun: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,191,518 Respekt,

Pergjigja: Shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës i gjeni në linkun:

Respekt,

Pergjigja: Kushtetuten e Republikës së Kosovës e gjeni në linkun: http://www.kushtetutakosoves.info/ Respekt,

Pergjigja: Sherbimet për Qytetarë Sherbimet për qytatarë i gjeni në linkun: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Pages/SherbimetAplikative.aspx Respekt,

Pergjigja: Sherbimet për Biznese Sherbimet për Biznese i gjeni në linkun: http://e-bizneset.rks-gov.net/ Respekt,