Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Sherbimet për Qeverinë Sherbimet për Qeverinë i gjeni në linkun: http://www.rks-gov.net/sq-AL/vegeza/Pages/Sherbimetperzyrtar.aspx Respekt

Pergjigja: Të Ndeuar/a Procedura e aplikim per Patent Shoferit në detaje i gjeni në linkun: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/PatenteShoferi.aspx Respekt,

Pergjigja: Të Nderuar/a Ligjin e punës e gjeni në linkun nga web-faqja e Kuvendit të Republikës së Kosovës: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,191,518 Respekt,

Pergjigja: Të Nderuar/a Aplikimi OnLine për dokumenta te gjendjes civile (Certifikaten e lindjes, pasurise, martese,..) mund ta beni në linkun: http://gjc.rks-gov.net/aplikimilogin.aspx?l=1 Ju faleminderit për mirëkuptim!

Pergjigja: AS 2.0 Aktivizimi në MS-Office 2010 Në vazhdim keni një sqarim të shkurtër lidhur me korrigjuesin e gjuhës shqipe në Office 2010 (Review-Language-Set Proofing Language, më pastja me klik zgjidh Albanien dhe shihe vendos tikun në Detect language automatically në kornizën Language. Linku ku mund ta shkarkoni korrektuesin e gjuhës shqipe për Office 2010: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cfec65b7%2D131c%2D440f%2D953f%2D43731fdabb8b&displaylang=sq Nëse ndiqni hapat që iu përshkruam besoj se nuk do të keni problem dhe korrigjuesi do të aktivizohet në Office 2010. Ju faleminderit, Respekt,