Lëvizja dhe komunikimi

Mjet, në Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, nënkupton çdo mjet transporti i destinuar për të lëvizur nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe të mjeteve transportuese të fëmijëve.

Mjet special
, nënkupton mjetin me veprim motorik ose mjet bashkangjitës i një qëllimi të veçantë (transportimi i ngarkesave speciale apo bartja speciale e njerëzve që për nga veçoritë dhe karakteristikat, bën pjesë në njërën prej kategorive ose llojeve të mjeteve me lëvizje motorike të cilat përdoren për polici, siguri e zjarrfikësve, TMK e të ngjashme (kombinim i veturave ose bashkangjitëse).

Automjetet

Aksidentet rrugore

Rrugët

Transporti

Telekomi

Udhëtimi jashtë vendit