Lëvizja dhe komunikimi

Mjet, në Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, nënkupton çdo mjet transporti i destinuar për të lëvizur nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe të mjeteve transportuese të fëmijëve. 


Mjet special, nënkupton mjetin me veprim motorik ose mjet bashkangjitës i një qëllimi të veçantë (transportimi i ngarkesave speciale apo bartja speciale e njerëzve që për nga veçoritë dhe karakteristikat, bën pjesë në njërën prej kategorive ose llojeve të mjeteve me lëvizje motorike të cilat përdoren për polici, siguri e zjarrfikësve, TMK e të ngjashme (kombinim i veturave ose bashkangjitëse).


Automjetet

Aksidentet rrugore

Rrugët

Transporti

Telekomi

Udhëtimi jashtë vendit

Aeroporti i Prishtinës