Subvencionet

Subvencionet përfshijnë transferat për ndërmarrjet publike apo subjektet e tjerë të ardhurat e të cilëve nuk mbulojnë shpenzimet dhe për ketë diferencë sigurojnë mbështetjen financiare nga qeveria.