Festat zyrtare në Republikën e Kosovës

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin 2018
Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, janë:
Nr. Festat Zyrtare Dita/Data e festës Dita/Data e pushimi
1. Viti i Ri E hëne 01 janar E marte 02 janar E hënë 01 janar E marte 02 janar
2. Krishtlindjet ortodokse E diel 07 janar E hënë 08 janar
3. Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës E shtune 17 shkurt E hënë 19 shkurt
4. Pashkët Katolike E diel 01 prill E hënë 02 prill
5. Pashkët Ortodokse E diel 08 prill E hëne 09 prill
6. Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës E hëne 09 prill E hëne 09 prill
7. Dita Ndërkombëtare e Punës E marte 01 maj E marte 01 maj
8. Dita e Evropës E merkure 09 maj E merkure 09 maj
9. Bajrami i Madh, dita e parë E premte 15 qershor E premte 15 qershor
10. Bajrami i Vogël, dita e parë E marte 21 gusht E marte 21 gusht
11. Krishtlindjet Katolike E marte 25 dhjetor E marte 25 dhjetor
Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dyte.

Kalendari i festave zyrtare për vitin 2017