Dhuna në familje

Dhuna në familje është akt që shkel të drejtat e njeriut. Të drejtat e njeriut janë të drejta themelore në të cilat ka të drejtë çdo qenie njerëzore.
Dhunë në familje konsiderohet çdo shkelje e të drejtës së Gruas, Burrit dhe Fëmijëve nga persona që janë pjesëtarë të familjes. 
Edhe pse dihet se në Kosovë ekziston një numër i madh rastesh të familjeve në të cilat ushtohet dhunë në një mënyrë ose tjetër, numri i raportimeve është në masë shumë të vogël. 

Përgjegjës për marrjen e masave ndaj rasteve të dhunës në familje janë Shërbimi Policorë i Kosovës ku edhe duhet të raportohen rastet e tilla.
Për lajmërimin e rastit për dhunë në familje kontaktoni Shërbimin Policorë të Kosovës në numrat: 


Tel: 112 (nga telefoni mobil) ose 92 (nga telefoni fiks)
038/504 604 6666