Shëndetësia

Kujdesi shëndetësor ofrohet falas në institucionet publike shëndetësore për grupe të posaçme të popullatës si vijon:

 

  •          Fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 15 vjeçare;
  •          Nxënësit dhe studentët deri në fund të shkollimit të rregullt;
  •          Qytetarët mbi moshën 65 vjeçare;
  •          Qytetarët, anëtarët e ngushtë të familjeve të dëshmorëve, invalidët e luftës dhe invalidët e tjerë, anëtarët e ngushtë të familjeve të tyre;
  •          Shfrytëzuesit e skemave të ndihmës sociale dhe anëtarët e ngushtë të familjeve të tyre;
  •         Personat me aftësi të kufizuara.
  •      Të sëmurët nga diabeti dhe kanceri.​​

Asistenca mjekësore


Mjekësia familjare

Spitalet

Sigurimet shëndetësore ​​