Ekonomia e jashtme

Integrimet Regjionale Në shume aspekte, Kosova është një nga ambientet më tërheqëse të bizneseve në rajon. Potenciali më i madh janë minierat, energjia, bujqësia dhe sektorët për përpunimin e ushqimit që prezantojnë mundësi për tërheqje të investimeve private. Qeveria e Republikës së Kosovës po punon që të përmirësojë më shumë klimën e investimeve në Kosovë. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë ndërtuar me sukses një ambient stabil makroekonomik. Kosova ka pranuar EURO-n si monedhë shtetërore dhe si pasojë eliminon rrezikun e Euro-zonave. Për më tepër, Qeveria e Republikës së Kosovës drejton politikë fiskale të qëndrueshme dhe progresive.

Integrimet regjionale

Odat Ekonomike

CEFTA