Spitalet

Spitalet dhe Mjeku Specialist - Spitalet janë të ndara sipas regjioneve në shumicë e qyteteve të Kosovës siç janë:
 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), spitali regjional Prishtinë;
 • Spitali regjional i Prizrenit;
 • Spitali regjional i Pejës;
 • Spitali regjional i Gjakovës;
 • Spitali regjional i Ferizajit;
 • Spitali regjional i Gjilanit;
 • Spitali regjional i Mitrovices;

 

Sipas llojit të sëmundjes siptalet janë ndarë në klinika përkatëse siç janë :
 • Emergjenca;
 • Klinika Kardioogjike dhe Reumatologjike;
 • Klinika Psikiatrike;
 • Klinika Ortopedike;
 • Klinika Gjinekologjike;
 • Klinika e Syve;
 • Klinika për Vesh, Hund dhe Fyt (ORL);
 • Klinika Pediatrike (për fëmijë);
 • Klinika Stomatologjike;
 • Klinika e Infektivës;
 • Klinika Dermatologjike;
 • Klinika Kirurgjike;
 • Klinika për analiza dhe transfuzion (Laboratori);
 • Murgu.
Mjeku specialist përkujdeset për mbrojtjen e shëndetit si dhe kurimin e sëmundjeve të ndryshme. Përkujdesi mjekësor i mjekëve specialist punojnë nëpër spitalet përkatëse dhe përbehët nga kjo ekipë e mjekëve:
 
Mjeku psikatër, mjeku gjinekolog, mjeku dermatolog (mjeku i lekures), mjeku i syve (okologu), infektologu (mjeku i sëmundjeve ngjitëse si tuberkulozi etj.), stomatologu (mjeku i dhëmbëve), dhe kirurgu në raste të lëndimit (plagosjes, dëmtimit) i cili në raste emergjenti intervenon edhe pa udhëzimin e mjekut familjar.

​ ​​​