Mërgata

Qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë ka filluar me programin kombëtar Brain Gain (Kthimi i Trurit).Qëllimi i këtij programi është të involvojë diasporën në procesin e zhvillimit të Kosovës.

Diaspora kosovare është 17% e popullësisë së Kosovës, llogaritur numrin e përgjithshëm 2.5 milion kosovarë, 450 mijë prej tyre jetojnë jashtë kufijve të vendit të tyre të origjinës (amë).

Duke u bazuar në këtë numër të madh të qytetarëve të kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe duke përcjellur përvojat e shteteve tjera që kanë kaluar nëpër këtë fazë të tranzicionit, ku diaspora ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit. Qeveria e Kosovës ka vendosur të involvojë diasporën në procesin e zhvillimit të Kosovës.


Kthimi i trurit

Investimi

Kthimi

Shërbimet konsulente