Informata për të huajt

Me marrëveshje në portalin e Kosovës do i referohemi me termin i/e huaj një personi i cili nuk është shtetas i Kosovës. 

Për të hyrë në Kosovë të gjithë të huajve (jo shtetas Kosovar) ju duhet të paraqesin pasaportën e shtetit të tyre dhe deri në këtë moment nuk nevojiten viza hyrëse për në Kosovë. 

Mund të kërkohet dhe një dokument që justifikon arsyen e vizitës tuaj në Kosovë.


Lejet e qëndrimit dhe e punës

Fitimi i shtetësisë

Azili

Shkollimi

Shërbimet shëndetësore