Prona dhe Banimi

Banimi është qështje vendimtare për stabilitet social, shëndet dhe zhvillim kualitativ të mirëqenies njerëzore.

 

Banimi si shfrytëzues më i madh i hapsirës, ndikon në rrjedhën e zhvillimit të gjithmbatshëm të shoqrisëdhe njëherit është komponent e rëndesishme e zhvillimit social-ekonomik, gjegjësisht të standardit jetësor.

 

Banimi është e drejtë sociale e qytetarve në shumicën e vendeve të zhvilluara. E drejta në banim gjithnjë e më shume ësht preznete në kuadër të politikave globale dhe në luftë për të drjtat e njerëzore, e sanksionuar edhe me konventa ndërkombëtare.


Gjeoportali Shtetëror

Uji

Mbeturinat

Banimi

Rryma

Patundshmëritë

Ndërtimi