Kultura dhe koha e lirë

Në Kosovë, zhvillohet një jetë e pasur kulturore me aktivitete, organizime e ngjarje të shumta të karakterit lokal, kombëtar e ndërkombëtar. Përpos përpilimit dhe zhvillimit të politikave kulturore, në vend, realizohet edhe promovimi dhe dialogu kulturor me qëllim të depërtimit të kulturës sonë në rrafshin ndërkombëtar jo vetëm si pjesëmarrje por edhe si konkurrencë. 

Përgjegjës për krijimin e politikave programore me qëllim të zhvillimit të vlerave kulturore në vend është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, konkretisht Departamenti i Kulturës.


Muzetë

  • Muzeu Etnografik në Pejë
  • Muzeu Kombëtar i Kosovës
  • Muzeu i Hekurudhave të Kosovës
  • Muzeu Etnologjik “Emin Gjiku” në Prishtinë
  • Lidhja e Shqiptarëve në Prizren
  • Muzeu Arkeologjik në Prizren
  • Muzeu në Mitrovicë
  • Shume tualete publike dhe kala të transformuara ne muze
Sporti

Rinia

Religjioni

Trashëgimia kulturore