Letërnjoftimi

Procedura e pajisjes me letërnjoftim të Republikës së Kosovës

 • Procedura e aplikimit për letërnjoftim
 • Procedura e aplikimit për letërnjoftim të humbur
 • Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim
 • Procedura e aplikimit për ripërtëritjen e të dhënave në letërnjoftim
 • Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës


Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

 • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). 
  Certifikata e vendbanimit. 
  Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopjeProcedura e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente:

 • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston. 
  Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj. 
  Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj. 
  Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopjeProcedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

 • Letërnjoftimi. 
  Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). 
  Vendimin për ndërrimin e të dhënave. 
  Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese). 
  Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopjeProcedura e aplikimit për ripërtëritjen e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

 • Letërnjoftimi. 
  Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). 
  Vendimin për ndërrimin e të dhënave. 
  Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese). 
  Fotografimi në qendrën për regjistrim. 
  Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopjeProcedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente:

 • Letërnjoftimi i UNMIK-ut.
 • Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
 • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje​​​