Kalendari i festave zyrtare për vitin 2017

Festat zyrtare për vitin 2017 Slu?beni praznici za 2017 god. ? Calendar of oficial holidays to 2017 years
Në pajtim me nenin 2 dhe nenin4 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën e Kosovës.U skladu sa clanom 2 clana 4 Zakona br.03/L-064, o slu?benim praznicima u Republici Kosova.
Nr. Festat zyrtareSlu?benih praziciOfficial holidays DataDatumDate Ditët e pushimitDani odmoraHolidays
1 Viti i RiNova godinaNew Year E diel, 01 janarNedelja, 01 januarSunday, januart 01 E hënë, 02 janarPonedeljak, 02 januarMonday, january 02 E hënë, 02 janarPonedeljak, 02 januarMonday, january 02 E martë, 03 janarUtorak, 03 januarTuesday, january 03
2 Krishtlindjet ortodoksePravoslavni Bo?icOrthodox Crismans day E shtunë, 07 janarSubota, 07 januarSaturday, january 07 E hënë, 09 janarPonedeljak, 09 januarMonday, january 09
3 Dita e Pavarësisë së Republikës së KosovësDan Nezavisnosti Republike KosovaThe Independence day of the Republic of Kosovo E premte, 17 shkurtPetak, 17 februarFriday, february 17 E premte, 17 shkurtPetak, 17 februarFriday, february 17
4 Dita e Kushtetutës së Republikës së KosovësDan Ustava Republike KosovaConstitution day of the Republic of Kosovso E diel, 09 prillNedelja, 09 aprilSunday, april 09 E hënë, 10 prillPonedeljak, 10 aprilMonday, april 10
5 Pashkët KatolikeKatolicki UskrsCatholic Easter day E diel, 16 prillNedelja, 16 aprilSunday, april 16 E hënë, 17 prillNedelja, 17 aprilMonday, 17april
6 Pashkët OrtodoksePravoslavni UskrsOrthodox east day E diel, 16 prillNedelja, 16 aprilSunday, april 16 E hënë, 17 prillNedelja, 17 aprilMonday, april 17
7 Dita Ndërkombëtare e PunësMedjunarodni Dan RadaInternatonal labor day E hënë, 01 majPonedeljak, 01 majMonday,maj 01 E hënë, 01 majPonedeljak, 01 majMonday,maj 01
8 Dita e EvropësDan EvropeEurope day E martë, 09 majUtorak, 09 majTuesday, maj 09 E martë, 09 majUtorak, 09 majTuesday, maj 09
9 Bajrami i Madh, dita e parëFiter Bajram, prvi danEid-al-fitr, first day E diel, 25 qershorNedelja, 25 junSunday, june 25 E hënë, 26 qershorPonedelak, 26 junMonday, june 26
10 Bajrami i Vogël, dita e parëKurban Bajram, prvi danEid-al-addha, frst day E premte, 01 shtatorPetak, 01 septembarFriday, september 01 E premte, 01 shtatorPetak, 01 septembarFriday, september 01
11 Krishtlindjet KatolikeKatolicki Bo?icCatholic christmans day E hënë, 25 dhjetorPonedelak, 25 decembarMonday, december, 25 E hënë, 25 dhjetorPonedeljak, 25 decembarMonday, decembar 25
Shënim:Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dyte. Zapis:Datumi slu?benih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slu?aju izmena bi?ete obave?teni jednim drugim saop?tenje.