Diplomacia

Republika e Kosovës synon një politikë të jashtme aktive, e cila duhet të jetë në përputhje me synimet e popullit të Kosovës për integrime euro-atlantike, ruajtjen dhe forcimin e lidhjeve me vendet mike, thellimin e marrëdhënieve të mira me vendet e rajonit, si dhe arritjen e statusit te një partneri të besueshëm në luftën kundër kërcënimeve të sigurisë ndërkombëtare.

Politika e jashtme e Kosovës formulohet dhe zbatohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka për mision mbrojtjen e interesave të Kosovës në raport me vendet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare, përfaqësimin e Kosovës në vendet e jashtme, ruajtjen dhe mbrojtjen e imuniteteve dhe privilegjeve të misioneve diplomatike dhe personave të cilëve u takojnë ato sipas konventave dhe zakoneve ndërkombëtare, zhvillimin dhe bashkërendimin e politikave në raport me vendet e tjera, zhvillimin e marrëdhënieve të mira me të gjithë fqinjët. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës promovon dhe mbron politikat nacionale, kulturore e ekonomike të Kosovës në botë.

Pas 17 shkurtit 2008, kur edhe Kuvendi i Kosovës e shpalli pavarësinë e vendit, Kosova hyri në fushatën e saj për njohjen e Republikës së Kosovës nga të gjitha shtetet si dhe të krijimit të marrëdhënieve bilaterale me shtetet, të cilat e kanë njohur Kosovën. Në kuadër të këtyre zhvillimeve hyn edhe njohja e pasaportave të Kosovës, lehtësimi i vizave apo edhe heqja e tyre.

Strategjia e Politikës së Jashtme

Orientimi i përgjithshëm strategjik i politikës së jashtme të Kosovës është:

  • konsolidimi i shtetit të Kosovës

  • zhvillimi i bashkëpunimit rajonal

  • integrimi në strukturat euro-atlantike

  • zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës

  • forcimi i vazhdueshëm i marrëdhënieve me shtete me peshë globale ose rajonale

  • promovimi i interesave ekonomike të Republikës së Kosovës në botë.

Politika e jashtme e Republikës së Kosovës në radhë të parë është e orientuar drejt avancimit të vazhdueshëm të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës dhe forcimin e përkrahjes ndërkombëtare për sovranitetin e Kosovës. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka prioritet të rëndësisë së veçantë anëtarësimin e plotë të vendit në organizatat dhe institucionet kryesore financiare ndërkombëtare dhe rajonale, sipas prioriteteve, si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, etj. Ka nisur procesi dhe fushata diplomatike për anëtarësimin e Kosovës në OKB, OSBE, KE. Një prioritet tjetër në fokus të përhershëm të Qeverisë së Kosovës do të jetë anëtarësimi i Kosovës në NATO.


Vizito faqen