Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Shëndetësia: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shendetesia/Pages/default.aspx Web faqja e Ministrisë së Shëndetësisë: http://www.msh-ks.org/