Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, web faqja: http://www.kqz-ks.org/

Pergjigja: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve; web faqja; http://www.kqz-ks.org/SKQZ-WEB/al/index.html

Pergjigja: Agjencia Kosovare e Pronës; Web faqja: http://www.kpaonline.org/sq/default.asp

Pergjigja: Oda Ekonomike e Kosovës; Web faqja: http://www.oek-kcc.org/2012/sq

Pergjigja: Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik; web faqja: http://krpp.rks-gov.net/

Pergjigja: Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik; web faqja: http://krpp.rks-gov.net/

Pergjigja: Komisioni Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës; web faqja: http://krpp.rks-gov.net/