Contact center

Search Answers

290 All

Answer:

Letërnjoftimi: Ne linkun ne vazhdim mund te verifikoni përfundimin e Leternjoftimin Tuaj: https://www.rks-gov.net/AL/Home/Documents  Ju faleminderit!

Answer: Procedura e pajisjes me letërnjoftim të Republikës së Kosovës https://www.rks-gov.net/AL/f309/dokumentet/leternjoftimi Ju faleminderit!

Answer: Ne linkun ne vazhdim mund te verifikoni përfundimin e patent shoferit Tuaj:  https://www.rks-gov.net/AL/Home/Documents   Ju faleminderit! 

Answer:

Proceduarat e pajisje me Patent Shofer: E gjeni në linkun:  https://www.rks-gov.net/AL/f311/dokumentet/patente-shoferi  Ju faleminderit!

Answer:

Aplikacioni per Patent Shofer: E gjeni në linkun: https://patentshoferet.rks-gov.net/  Ju faleminderit!

Answer:

Procedurat e aplikimit për Pasaportë të Republikës së Kosovës në detaje do ti gjeni në linkun: https://www.rks-gov.net/AL/f310/dokumentet/pasaporta Ju faleminderit!

Answer:

Pasaporta: Ne linkun ne vazhdim mund te verifikoni përfundimin e Pasaportës Tuaj:  https://www.rks-gov.net/AL/Home/Documents  Ju faleminderit!

Answer: Ligji për dokumentet e udhëtimit: E gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/repository/docs/2008_03-L037_al.pdf Ju faleminderit!

Answer: Ligji për emrin personal: E gjeni në linkun: https://mpb.rks-gov.net/Documents/Ligji%20Nr.%2002-L-118_2008.pdf Ju faleminderit!