Infrastructure

Pozicioni gjeostrategjik i Kosovës në Ballkan dhe Evropë i jep Kosovës dhe Infrastrukturës së saj rol me rëndësi pasi konsiderohet si portë lidhëse ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit. 

Një nga projektet infrastrukturore më të mëdha ishte përfundimi i autostradës “Dr. Ibrahim Rugova” që ka lidhë Kosovën me Shqipërinë. Autostrada tjetër në në drejtim të Maqedonisë është në pragë të përfundimit. Këto autostrada sjellin impakt pozitiv në shkëmbimet tregtare ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. 

Përveç Infrastrukturës rrugore, Kosova qëndron mirë edhe me Infrastruktur Hekurudhore, Ajrore, Energjetike, Telekomunikacionë dhe Shërbime të Internetit.


Legislation

Roads

Telecom

Energy