Info For Foreigners

Uz sporazum na portalu Kosova koristićemo termin stranac/kinja za osobe koje nisu građani Kosova.

Da bi stupili na teritoriju Kosova svi stranci (oni koji nisu građani Kosova) trebaju prikazati svoj pasoš i do ovog momenta nije im potrebna ikakva ulazna viza za Kosovo. 

Od njih se može zahtevati neki dokument koji objašnjava svrhu njihove posete na Kosovu.


Lejet e qëndrimit dhe e punës

Fitimi i shtetësisë

Azili

Education

Health services