Kontakt Centar

Ako ne znate kome se obratiti, onda iz meni s leve strane izaberite “Postavite Pitanja” Vi imate priliku da tražite odgovore na pitanje koji su prethodno postavljena.


Tel: 0800 30 900 (besplatno za pozive unutar Kosova)

+383 38 200 30 900

E-mail: ashi@rks-gov.net