Kontakt Centar

Pretraga odgovora

290 Sve

Answer: Familja: Lindja: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/Lindja.aspx Në Vegëza gjeni: Ligji për familjen Ligji Nr. 2004/32 dhe Kuvendet komunale

Answer: Martesa: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/Martesa.aspx Në Vegëza gjeni Ligjin për Familjen: Ligji Nr. 2004/32

Answer: Kujdesi ndaj fëmijëve: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/KujdesiNdajFemijeve.aspx Në vegëza gjeni: Ligjin për familjen Nr.2004/34,..

Answer: Adoptimi: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/Adoptimi.aspx Në vegëza gjeni: Ligjin për familjen në PDF: Nr 2004/34

Answer: Divorci: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/Divorci.aspx Në vegëza gjeni Ligjin për Familje, Nr.2004/34

Answer: Dhuna në familje: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/DhunaNeFamilje.aspx Në vegëza gjeni: Ligjin për Barazi Gjinore në Kosovë dhe Ligjin për Familje në formatin PDF.

Answer: Barazia gjinore: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/BaraziaGjinore.aspx Në vegëza gjeni: Ligjin për Barazi Gjinore në Kosovë dhe Ligjin për Familje në formatin PDF.

Answer: Vdekja: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Familja/Pages/Vdekja.aspx Në vegëza gjeni: Ligjin për Familje në formatin PDF.