Pokretljivost i komunikacija

Vozilo - Sredstvo, u Zakonu o bezbednosti na drumskom saobraćaju, podrazumeva vako transportno sredstvo namenjeno za kretanje, sem pokretnih kolica bez motora za lica sa ograničenim sposobnostima i prevoznih sredstava za decu. 


Specijalno vozilo podrazumeva vozilo na motorni pogon ili priključno vozilo posebne namene (transport specijalnih tereta ili specijalni prevoz ljudi), koje prema osobinama i karakteristikama spada u jednu od kategorija ili vrsta vozila na motorni pogon (kombinacija automobila i priključnog vozila), koja se upotrebljavaju za policiju, 

obezbeđenje i vatrogasce, Zaštitni Korpus Kosova i sl.


Vozila

Saobraćajna nesreća

Putevi

Transport

Telekom

Putovanje van zemlje Ambasade

Aeroport Priština