Registracija

Od 13. Marta 2003. godine u KARP (Kosovska Agencija za registraciju poslovanja) je počelo da se vrši podnošenje prijava za registraciju akcionarskih društava, društava sa ograničenom odgovornošću ili ograničenog partnerstva, korišćenjem odgovarajućih obrazaca.
Prema članu 26.2 Uredbe UNMIK-a 2001/6 osnovni kapital za akcionarsko društvo treba da bude najmanje 25,000 evra, dok osnovni kapital za društvo sa ograničenom odgovornošću treba da bude najmanje 2,500 evra.
Na osnovu člana 28. AU 2002/22 akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću ili ograničena partnerstva smatraće se pravnim subjektima na dan registracije, koji se smatra danom kada je prijava primljena za registraciju. Ovaj dan registracije može da bude nekoliko dana nakon predavanja prijave, koji je prema članu 10.4 dan u kojem je prijava primljena. Pre nego što se potvrdi registracija pravnog subjekta ne može se početi sa radom.
Osim izuzetaka koji su navedeni u članu 20. AU 2002/22, naziv poslovanja treba da bude jedinstven i on treba da ima nastavak koji odgovara vrsti poslovanja.

 

AD (Akcionarsko društvo)

  • Ukoliko je naziv na albanskom jeziku, treba da se završava sa Shoqëri aksionare ili SH. A.
  • Ukoliko je naziv na engleskom jeziku, treba da se završava sa Joint Stock Company ili J.S.C.
  • Ukoliko je naziv na srpskom jeziku, treba da se završava sa Akcionarsko društvo ili A.D.

DOO(Društva sa ograničenom odgovornošću)

  • Ukoliko je naziv na albanskom jeziku, treba da se završava sa Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar ili SH.P.K.
  • Ukoliko je naziv na engleskom jeziku, treba da se završava sa Limited Liabilty Company ili L.L.C.
  • Ukoliko je naziv na srpskom jeziku, treba da se završava sa Društvo sa Ograničenom odgovornošču ili D.O.O.

OP (Ograničeno partnerstvo)

  • Ukoliko je naziv na albanskom jeziku, treba da se završava sa Ortakëri e kufizuar ili O.K.
  • Ukoliko je naziv na engleskom jeziku, treba da se završava sa Limited Partnership ili L.P.
  • Ukoliko je naziv na srpskom jeziku, treba da se završava sa Ograničeno partnerstvo ili O.P.