Registracija poslovanja

Kancelarija za registraciju poslovanja otvorena je 11. novembra 2002. godine kao jedna nezavisna izvršna agencija u okviru Ministarstva trgovine i industrije. Agencija za registraciju poslovanja na Kosovu (ARPK) vrši registraciju novih poslovanja i njihovu ponovnu registraciju kao što je:

 • Samostalno preduzetništvo
 • Opšta partnerstva
 • Ograničena partnerstva
 • Akcionarska društva
 • Strana preduzeća
 • Društvena preduzeća
 • Javna preduzeća
 • Poljoprivredne zadruge
 • Ostala preduzeća pod nadležnošću KPA
 • Izdavanje dozvola preduzećima za fizičko obezbeđenje

Kancelarija za registraciju biće odgovorna za:

 • registraciju novih poslovanja,
 • ponovnu registraciju poslovanja registrovanih kao privremena,
 • registraciju trgovačkog naziva, koji može da se upotrebljava od strane bilo koje vrste poslovanja;
 • registraciju poslovnih jedinica kosovskih poslovanja;
 • registraciju jedinica – predstavništava stranih preduzeća na Kosovu,
 • registraciju promena u informacijama koje su registrovane sa privrevenom registracijom;
 • primanje godišnjih izveštaja i godišnjih finansijskih obračuna (godišnjih bilansa) od preduzeća, akcionarskih društava i društava sa ograničenom odgovornošću;
 • brisanje iz registra svih nefunkcionalnih poslovanja, koja nisu u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom ili vrše povredu zakona;
 • projektovanje i raspodela odgovarajućih obrazaca za registraciju;
 • dodeljivanje uverenja za registrovana poslovanja,
 • davanje spisa i potvrđivanje kopija dokumentacije iz registra poslovanja,
 • saradnju sa kancelarijom za statistiku, poreskom upravom, ostalim kancelarijama i agencijama,
 • čuvanje podataka u pismenom i elektronskom obliku,
 • obezbeđivanje informacija javnosti preko javnih saopštenja, pisama sa odštampanim informacijama i kopija dokumenata kao i funkcionisanje internet stranice


Visit page