Tenderi

Skupština Republike Kosovo prepoznajući potrebu za unapređenjem i opštim usklađivanjem aktivnosti javne nabavke na Kosovu sa zahtevima Evropske zajednice i najboljim praksama i međunarodnim standardima; usvojila je Zakon o javnim nabavkama na Kosovu.

Cilj ovog zakona je da obezbedi:

  • efikasnije, povoljnije, transparentnije i pravednije korišćenje javnih fondova i javnih izvora na Kosovu
  • integritet i odgovornost javnih zvaničnika, javnih službenika i drugih lica koja vrše ili su uključena u aktivnost javne nabavke
  • stvaranje stručne institucionalne kulture javnih zvaničnika koja vrše ili su uključena u aktivnost javne nabavke.

Ovaj zakon će se primenjivati na sve aktivnosti javne nabavke autoriteta za ugovaranje kao i na sva lica, ekonomske operatere i preduzeća na način kako su ti pojmovi određeni u ovom zakonu. Od ovih autoriteta zahteva se da tokom vršenja njihovih aktivnosti nabavke uvažavaju i da deluju u skladu sa pravilima i bitnim zahtevima ovog zakona.

Institucije javne nabavke u Republici Kosovo su:

  • Regulatorna komisija javne nabavke (RKJN)
  • Organ za razmatranje nabavki (ORN)
  • Agencija za javne nabavke (AJN)

Regulatorna komisija javne nabavke (RKJN) - RKJN, prema Zakonu o javnoj nabavci odgovorna je za ukupan razvoj, funkcionisanje i nadziranje sistema javnih nabavki na Kosovu i vrši funkcije koje su joj dodeljene novim zakonom. Komisijom za pravila javne nabavke rukovodi odbor koji se sastoji od pet članova, koji se predlažu od strane Vlade i imenuju od strane Skupštine Kosova. Prema Zakonu o javnoj nabavci, u okviru KRPP osniva se Panel za razmatranje, koji je nadležan da razmatra žalbe od strana zainteresovanih za moguća kršenja ZJN.
KRPP se sastoji od nekoliko odeljenja kao što je: Odeljenje za žalbe, Odeljenje pravila, Odeljenje revizije i Odeljenje obuke.
Jedna od funkcija koja je zakonom dodeljena RKJNK je da napravi i održava informativnu stranicu na internetu koja pruža javnosti neograničeni pristup svim informacijama koje se odnose na javnu nabavku na Kosovu. Ova zvanična stranica za javnu nabavku na Kosovu, omogućava daljnje podizanje transparentnosti u javnoj nabavci kao i lakši pristup s’im informacijama koje se odnose na javnu nabavku na Kosovu.

Organ za razmatranje nabavki (ORN) –ORN je samostalan upravni organ. ORN je javni autoritet i budžetska organizacija i podleže Zakonu o upravi. ORN je odgovoran za vršenje funkcija koje su mu dodeljene prema Zakonu o javnoj nabavci na Kosovu i Zakonu o postupku davaja koncesija u vezi sa tretiranjem žalbi u odnosu na ovaj zakon.

Agencija za javne nabavke (AJN) – AJN objavljuje postupke pregovaranja i poništavanja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavci. Takođe, na službenoj stranici AJN možete naći sve tendere koji objavljuje Budžet Kosova i isto tako se informisati koji od ponuđača je proglašen pobednikom.


Visit page