Sindikati

Zaposleni i poslodavci imaju pravo da osnivaju i da se u zavisnosti od pravila o kojima se radi, pridružuju organizaciji (organizacijama) koju su oni izabrali, bez prethodnog traženja dozvole za to. Organizacije zaposlenih obuhvataju i sindikate.
Sindikati su udruženja koja štite interese zaposlenih koji su njihovi članovi. Članarina se ostvaruje plaćanjem jedne socijalne kvote. Postoje i sindikati poslodavaca.
U najvećim preduzećima predviđena su jedinstvena sindikalna predstavništva, koja se biraju među zaposlenima i bave se ukazivanjem poslodavcima na probleme zaposlenih preduzeća.
Sindikat treba da se registruje i da preda Odeljenju ili organu koji ga sledi jednu kopiju njegovog statuta i listu sa imenima, prezimenima, danima rođenja i adresama lica koja su odgovorna za rukovođenje i administraciju sindikata.
Organizacije zaposlenih i poslodavaca imaju pravo da osnuju i da se pridruže federaciji (federacijama) i konfederaciji (konfederacijama). Organizacije, federacije i konfederacije imaju pravo da se povezuju sa međunarodnim organizacijama zaposlenih i poslodavaca.