Regionalne integracije

Kosovska Agencija za unapredjenje investicija (KAUI) - Poslovno okruženje na Kosovu postaje najkonkurentnije u regionu. Prednosti kao što su odličan poreski sistem, obilni prirodni resursi, brza i jednostavna registracija poslovanja, transparentan zakon o stranom investiranju i td., čine Kosovo atraktivnim i prijateljskim okruženjem za strane investitore. Kosovo pruža mnoge pogodnosti mogućim stranim i domaćim investitorima. Neke od mogućnosti za investiranje u Republici Kosovo su:

 • Režim niskih poreza
 • Podsticajno poslovno okruženje
 • Zakon o stranom investiranju
 • Jednostavna registracija poslovanja
 • Mlado,motivisano,multijezičko stanovništvo
 • Fleksibilno tržište rada i konkurentna radna snaga
 • Obilni resursi
 • Dobar bankarski sistem
 • Novi carinski zakon
 • Energetski i rudarski resursi
 • Poljoprivredni sektor
 • Zimski turizam
 • Mogućnosti privatizacije
 • Industrijski park

Kosovo ima moderan, EZ kompatibilan sistem Registracije poslovnih organizacija i trgovačkih naziva, osnovan 2002. godine. Sledeće vrste poslovnih subjekata mogu se registrovati na Kosovu: privatno preduzetništvo,opšte partnerstvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ograničeno partnerstvo, akcionarsko društvo. Sva poslovanja i trgovački nazivi su navedeni u registru. Registracija poslovanja na Kosovu je i jednostavna i jeftina. Samostalno preduzetništvo može se registrovati u 1 danu, dok je za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih preduzeća potrebno 3 dana.

 

Mogućnosti privatizacije – Program privatizacije vodi se od strane Kosovske povereničke agencije (KPA), osnovane u junu 2002. godine. KPA je odgovorna za izvršavanje UNMIK-ove odgovornosti da upravlja javnim i preduzećima u društvenoj svojini na Kosovu. KPA ima mandat da daje koncesije ili zakup, osniva akcionarske podružnice, pokreće postupak za bankrotstvo preduzeća i privatizuje preduzeća u društvenoj svojini (PDS).

 

Kancelarija za vezu Evropske komisije u Prištini – Kancelarija za vezu Evropske komisije u Prištini je otvorena u septembru 2004. godine sa ciljem da promoviše približavanje Kosova Evropskoj zajednici unutar njene okvirne politike za Zapadni Balkan, procesa stabilizacije i pridruživanja. U kosovskom slučaju ovo približavanje je unapređeno kroz Mehanizam za praćenje PSP. PSP takođe uključuje PZRRS (Podršku zajednice, rekonstrukciji, razvoju i stabilizaciji). Od 2003. godine PSP je obogaćen sa nekoliko instrumenata koji su korišćeni sa velikim uspehom u zemljama kandidatima iz centralne i Istočen Evrope. Instrumenti se prvenstveno odnose na reformu, izgradnju institucija i obuku i unapređivanje ekonomskog razvoja. Drugi instrumenat je Evropsko partnerstvo koje utvrđuje prioritete za Kosovo u pogledu EZ približavanja. Kancelarija za vezu Evropske komisije takođe učestvuje redovno na sastancima Kontakt grupe. Kao predstavnik EZ u Prištini, kancelarija za veze se stara o tome da se održava stalni politički i tehnički dijalog u odnosu na sve nadležnosti Komisije.