Privredna komora Kosova

Privredna komora Kosova (PKK) je institucija u službi privrede Kosova, konstruktivni partner državnih institucija Kosova, partner u socijalnom dijalogu i promoter privrednog razvoja i dobrih makroekonomskih politika.
Privredna komora analizira ekonomsko stanje Kosova i aktivno predlaže nove oblike naprednog domaćeg poslovanja i vrši internacionalizaciju kosovskog preduzetništva. Prviredna komora Kosova doprinosi razvoju preduzeća i sa svojom stručnošću i odlučnošću doprinosi u približavanju kosovskog poslovanja i kosovskog društva evropskim vrednostima.

Privredna komora Kosova sastoji se iz ovih odeljenja:

  • Ekonomske analize i socijalni dijalog
  • Politika poslovanja i promocija
  • Međunarodno tržište, investicije i marketing
  • Razvoj poslovanja i menadžment preduzeća

PKK osim glavnog sedišta u Prištini ima nekoliko regionalnih jedinica kao što su one u Mitrovici, Đakovici, Peći, Gnjilanu i Uroševcu.

 

Kancelarija za učlanjenje poslovanja Počela je da funkcioniše u mesecu februaru 2006. godine u okviru PKK. Za člana Privredne komore Kosova smatra se pravno ili fizičko lice koje potpiše Sporazum o učlanjenju i izvršava sve obaveze prema ovom sporazumu. U PKK mogu se učlaniti i druge organizacije privrednih subjekata kao i organizacije u oblasti nauke, stručna udruženja i ostala udruženja koja svojom aktivnošću unapređuju poslovanje privrednih subjekata. Postoji nekoliko nivoa učlanjenja u PKK kao što su osnovni nivo, srednji nivo i visoki nivo. Nakon učlanjenja PKK igra ulogu predstavljanja, lobiranja, odbrane interesa zajednice poslovasnja i pružalaca javnih i stručnih usluga.

Sva privredna preduzeća Kosova, učlanjena u privrednu komoru Kosova organizuju se u posebna udruženja prema granam i podgranama. Organizacija udruženja vrši se sa ciljem da članovi PKK steknu koristi kroz zajedničke aktivnosti kao što su lobiranje, saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama, organizacija aktivnosti za promociju preuzeća, učešće na regionalnim i međunarodnim sajmovima. Udruženja obavljaju svoje aktivnosti na osnovu njihovih planova usvojenih na početku godine.
Svi investitori mogu da posete službenu stranicu PKK da bi našli više informacija o investicijama, privatizaciji, privrednim potencijalima Kosova kao i zakonskoj strukturi Kosova.

 

Američka privredna komora Kosova (APKK) – Američka privredna komora Kosova je jedno od najsnažnijih udruženja poslovanja na svetu i u 2006. godini je počela da potpuno funkcioniše i na Kosovu. Američka privredna komora na Kosovu predstavlja više od 70 srednjih i velikih preduzeća na Kosovu.
APKK je jedna nevladina organizacija, koja je zvanično akreditovana od Privredne komore Sjedinjenih Država, bez političkih veza i ciljeva. APKK je jedno poslovno udruženje sa utvrđenim ciljem da podržava razvoj privrede Kosova na sve moguće načine kako one zakonske tako i one ostvarive.
Glavni ciljevi APPK su primena najboljih zapadnih praksi poslovanja u kosovskom okruženju, pružanje usluga podrške za kosovka poslovanja, lobiranje za postavljanje privrednih zakona na Kosovu, koji stvaraju povoljne mogućnosti za razvoj poslovanja, maksimalni napori da se poboljša poslovni duh kosovskih poslovanja. APPK ima dva radna odbora: Odbor konkurencije i Odbor regionalnih i međunarodnih veza. 
APPK pruža razne usluge za otvaranje i razvoj poslovanja kao i pomoć u postupku registracije poslovanja, pomoć u službenim dokumentima, objašnjavanju postojećih zakona, finansijsku podršku kao i svaku drugu uslugu, služeći kao jedno mesto na kome možete dobiti sve potrebne informacije i usluge (one-stop shop) za vaše poslovanje.

Preko učlanjivanja u APPK kosovska i strana poslovanja stiču poslovne veze sa drugim poslovanjima, predstavljanje preko APPK na domaćem i stranom tržištu, mogućnosti obuke i drugih usluga za njihova poslovanja. Oni koji mogu da se učlane u APPK su:

  • Američka preduzeća
  • Albanska/Kosovska preduzeća
  • Strana preduzeća/ili međunarodni pojedinci
  • Albanski/Kosovski pojedinci
  • Nevladine organizacije (NVO)

Preduzeća članovi APPK su preduzeća iz raznih sektora kao što su: bankarski osiguranja, prerade metala, građevinarstva, energetike, IT, konsultativnog, obrazovanja (univerzitetskog i fakulteteskog), ekskluzivnih predstavništava raznih preduzeća kao i onog prerade hrane i pića.
Pojedinci i preduzeća koji su zainteresovani da imaju više informacija o učlanjenju i uslugama APPK treba da posete službenu stranicu APPK.