Porezi

Porezna politika na Kosovu je orijentisana ka jednostavnim uredbama koje osiguravaju široku poreznu bazu i sprečavaju poreznu neposlušnost.
Porezi se razlikuju na osnovu forme poslovanja kao i godišnjeg prometa.
Porezna Uprava primenjuje tri glavna režima prikupljanja poreza:

  • Porez na Dodatu Vrednost (PDV)
  • Porez na Prihode Korporacija (PPK)
  • Porez na Lični Dohodak (PLD)

Porez na Dodatu Vrednost (PDV)
Glavni porez na Kosovu je Porez na Dodatu Vrednost PDV koji se plaća za robu i usluge. Norma ovog poreza je fiksna od 16 % za svu robu bez obzira na poreklo i 0% za robu koja je namenjena izvozu. Kompanije koje imaju godišnji promet preko 50000€ treba da se registruju za PDV.
Što se uvoza tiče period za plaćanje PDV-a je 6 meseca i to se prikuplja na administrativnim granicama Kosova.

 

Porez na prihode korporacija
Ovaj porez se plaća svaka tri meseca u zavisnosti od godišnjeg prometa. Norma ovog poreza na korporacije je na preko 50,000€ godišnjeg prometa i to u visini od 10%.

 

Porez na lični dohodak
Ova vrsta poreza se sprovodi na dohotke od plata, poslovanja, prikupljanja kirije, kamate, nepokretne imovine itd. Norme poreza na lične dohotke koje se obračunavaju na platama su normalno progresivne u zavisnosti od visine plata a istovremeno su to norme koje su najniže u regionu kao i u zemljama EU-a.

 

Porezne norme su:

0% sve do 960 evra/godini
4% preko 960 do 3000 evra/godini
8% preko 3001 sve do 5400 evra/godini
10% preko 5400 evra/godini

 

Predviđeni porez
Ova vrsta poreza se plaća od strane svih individualnih kompanija koje imaju godišnji promet u visini manjoj od 100.000 evra.

 

Penzioni doprinos
Odgovorni za administraciju i upravljanje individualnih računa za penzionu štednju je Trust Penzione Štednje Kosova.
Ovaj porez obavezuje zaposlenog ali i poslodavca da daju doprinos u finansiranju penzije zaposlenog u visini od 5% plate od strane zaposlenog i 5% od strane poslodavca.