Finansiranja

U slučaju da neka kompanije nije u stanju da obezbedi fondove za finansiranje poslovanja od svojih izvora onda ta kompanija treba da zahteva finansiranje iz ostalih izvora koji su dostupni.

Glavni izvori finansiranja poslovanja su:

  • Komercijalni krediti
  • Porodične pozajmice
  • Grantovi
  • Partnerstvo

Komercijalni krediti se uzimaju od banaka za stvari kao što su razvoj poslovanja i u sporazumu sa bankom se određuje iznos, trajanje perioda tokom kojeg se planira povratak duga, kamatne stope banke itd.
Često se može desiti da zbog različitih razloga banka ne odobri zahtevani kredit.

Porodične pozajmice su takva pojava koja se dogovara između osobe koja pozajmljuje i osobe koja prima zajam. Trajanje perioda povratka zajma, način povratka i ostali detalji se dogovaraju između strana u dogovoru.

Grantovi su iznosi koje dobija određena kompanija od strane različitih donatora. U većini slučajeva ovaj iznos se ne vraća strani koja je dala donaciju ali postoje i slučajevi gde donator zahteva da se iznos vrati u vidu dostavljanja različitih usluga.

Partnerstvo je forma osiguranja delimičnog finansiranja za razvoj poslovanja u vidu pomoći od strane različitih osoba ili drugih kompanija koje poseduju takve kapacitete ali se onda svaki dobijeni profit deli među ovim osobama/kompanijama. Partnerstvo se može stvoriti između dve ili više strana. Trajanje partnerstva zavisi od sporazuma između ovih strana.