Zakonodavstvo

U okviru Ministarstva za Trgovinu i Industriju funkcionira grupa za izradu komercijalno razvojnog zakona koja je zajedno sa KTA-om odgovorna da pripremi Uredbe i Administrativne zakone koji bi pomogli da ekonomija funkcionira u skladu sa principima otvorenog zapadnog tržišta.

U komercijalnoj sferi na Kosovu usvojeno je devet Uredbi o:

 • Stranim investicijama
 • Poslovnim organizacijama
 • Ugovorima o prodaji robe
 • Garanciji
 • Uredbu o Sigurnosti i nadgledanju
 • Transakcije isplata
 • Osnovni zakon o radu
 • Standardi za finansijske izveštaje
 • Osnivanje kancelarije za garancije

Očekuje se da budu usvojene i ostale uredbe od kojih su neke:

 • Obeštećenja
 • Hipoteke
 • Zaštita konkurentnosti
 • Intelektualna imovina

U zavisnosti od poslovanja neke kompanije, u slučajevima koji su precizirani zakonom zahteva se da se za svako poslovanje ili određenu aktivnost treba dobiti posebna licenca. 
Odgovorni za izdavanje takvih licenci su pre svega u Ministarstvu za Trgovinu i Industriju kao i opštine na Kosovu.
Za više informacija u vezi sa dobijanjem ovih licenci posetite posebnu Internet stranicu.


Visit site