Telekomunikacija

Sektor telekoma na Kosovu je u jedinstvenoj nadležnosti Pošte i Telekomunikacija Kosova (PTK). PTK nudi usluge fiksne telefonije, poštanskih usluga kao i Interneta. U njihovom okviru funkcionira i operater mobilne telefonije Vala koji nudi usluge mobilne telefonije. Dok usluge interneta nudi takozvani DardaNet koji operira u okviru PTK-a.
Drugi operater mobilne telefonije je Ipko, koji osim usluga mobilne telefonije nudi i usluge fiksne telefonije, VoIP, kablovske TV, usluge interneta itd.
A treći operater koji nudi usluge fiksne telefonije i interneta je Kujtesa.

Osim PTK-a poštanske usluge nudi nekoliko stranih kompanija koje rade i na Kosovu kao na primer UPS, TNT, FEDEX, DHL. 
Kosovo je opremljeno sa 600 naplatnih javnih telefona na javnim mestima kao i sa 470 unutar poštanskih stanica. Neki delovi grada su pokriveni i sa WLAN konekcijom. 
Vala isto kao i Ipko nudi svoje usluge sa posebnim cenama za poslovne kompanije. Za više informacija u vezi sa ovim uslugama posetite njihove službene internet stranice.


Visit site