Energija

Kosovo je veoma bogato ugljem koji predstavlja glavnu bazu za razvijanje energetskih izvora. Ovi resursi se nalaze u idealnom stanju za dalju upotrebu. U okviru Ministarstva za Energiju i Rudarstvo funkcionira i Odeljenje za Energiju koje radi na pripremi i implementaciji principa, strategije i raznovrsnih programa za dugotrajni razvoj energetskog sektora na Kosovu na način kojim bi se osigurala stabilna nabavka koja je uz to i efikasna i dovoljna za korisnike kao i ekonomična, a sve uz stalnu upotrebu energetskih resursa na jedan racionalan način. 

Povezivanje sa mrežom za dostavu energije-Da bi se povezali za mrežom dostave energije korisnik treba da obavi sledeće korake:

  • Korisnik zahteva na sportelu Službe za Odnose sa Korisnicima, tako što ponudi sve potrebne i precizne podatke
  • Poseta korisniku od ekipe operatera kako bi se uverili i izvršili inspekciju linije
  • Predaja nacrta sporazuma za priključivanje korisnika od strane dostavljača kao i potpisivanje ugovora za dostavu
  • Priključivanje korisnika na liniju se obavlja u periodu od 3 dana posle potpisivanja ugovora o dostavi energije

Kako za privatne korisnike tako i za poslovne jednom mesečno Energetska Korporacija Kosova dostavlja račune za utrošenu električnu energiju za prethodni mesec. Ako korisnik ne plati račun onda dostavljač ima pravo da preko sistemskog operatera obavi isključenje korisnika iz mreže, po Pravilniku o Raskidu i Ponovnom uključenju korisnika u Energetskom sektoru Kosova. U slučaju da korisnik ne prihvati račun on nije oslobođen od obaveze plaćanja. 

Privatizovane kompanije- U slučaju kupovine neke kompanije (u kompletu ili samo nekog dela) i u slučaju da ta kompanija ima potrebu za dostavu električne energije a nasledila je dug koji nije prethodno isplaćen onda se to treba prijaviti Službi za Odnose sa korisnicima u jedinici KEK-a gde će se obaviti izmena imena korisnika kao i potpisivanje novog ugovora o dostavi.

Kosovo ima električnu energiju od 220 V uz upotrebu Nemačkih standarda.