Privatizacija

Program privatizacije na Kosovu je počeo uspostavljanjem Kosovske Agencije Poverenja (KAP) koja je imala za cilj administrativno upravljanje svim Državnim, Društvenim ili Javnim dobrima. KAP je pre svega privatizovao imovinu društvenih preduzeća, pretvarajući ih u akcionarska društva, čije akcije je u poverenju čuvao KAP. Pošto su preduzeća bila registrovana kao nove kompanije, njihove akcije su bile prodane stranim i domaćim investitorima.

Prvi krug privatizacije je održan u Julu 2003 godine, i do sada je privatizovano 495 kompanija (10% posto od njih očekuje završetak faze ugovaranja). U međuvremenu je KAP transferisan u Kosovsku Agenciju Privatizacije, koja je počela sa funkcionisanjem septembra 2008 godine.

Prikupljena sredstva od prodaje imovine društvenih kompanija je dostiglo sumu od 383 miliona evra, ili oko 11.5% Bruto Društvenog Prihoda. I pored toga, ova sredstva su zamrznuta i nisu unutar aktivnog procesa lokalne ekonomije.