Investicija mogućnosti

Činjenice o Kosovu – Republika Kosovo je najnovija država na svetu, čija vlada podržava i u potpunosti ohrabruje strane i domaće investicije koje će pomoći izgradnji jeftinog tržišta koje je i jako i kompetitivno.


Geografski položaj - na centru balkana, pozicija koja je strateška za poslovanje 
Stanovništvo- 2.2 miliona, veliku većinu obuhvata mlado stanovništvo, sa radnom snagom koja je kompetitivna 
Zajednice - Albanci 90% 
Glavni grad – Priština, 600,000 stanovnika 
Zvanični jezici – Albanski, Srpski, Engleski 
Valuta – Evro 
Bankarski sistem -Centralni Bankarski Autoritet Kosova, 6 privatnih banaka, 9 kompanija osiguranja i 1 obavezna penziona šema. 
Sporazumi sa EU-om – ATP režim i CEFTA. 
Razlozi za investiranje

PDV je 15 %, 0% poreza na izvoz
Porez na lični dohodak je od 0 -20%
0% PDV-a ili carine na izvoz
Porez na dobit kompanije 20%

Zakon o stranim investicijama

Stanovništvo – mlado i motivisano, 70% ispod 35 godina starosti.
Fleksibilna radna snaga, mali porezi na lične dohodke. Obavezni doprinos za individualne penzije je samo 10%.
Evro je zvanična valuta na Kosovu.
Neiskorišćeni prirodni izvori – lignit, olovo, cink, feronikl i neupotrebljena poljoprivredna dobra.
Sigurni bankarski sitem
Energija i minerali (rude)
Očekuje se izgradnja nove termocentrale sa kapacitetom od 1000
Više od 500 društvenih kompanija je privatizovano u 28 kruga privatizacije kroz sistem “spin-off” koji je bio nadgledan od strane KAP-a, dok još 200 kompanija tek treba da bude privatizovano.
Slobodan pristup tržištu EU-a kao i CEFTE.