ECIKS

Ekonomska inicijativa za Kosovo (ECIKS) - ECIKS je neprofitna organizacija osnovana u aprilu 2003. godine u aprilu, Austrija. Od male organizacije osnovane od strane grupe kosovskih studenata, koji su tada studirali u Beču, ECIKS je izrastao u pouzdanog i dugoročnog partnera poslovne zajednice. Ona sada predstavlja ozbiljnog partnera nekim evropskim vladama i međunarodnim institucijama kao što su Svetska banka, Austrijska agencija za razvoj, Bečki ekonomski forum i dr.
Misija ECIKS-a je da podržava privredni razvoj Kosova putem unapređivanja i olakšavanja stranih investicija, podržavanja MSP-sektora i razvijanja ekonomskih politika i strategija za Kosovo.
Glavni cilj ECIKS-a je prosperitetno, dinamično i privredno razvijeno Kosovo, potpuno integrisano u Evropsku zajednicu. Uz njeno iskustvo, znanje, stručnost, i posvećenost, ECIKS je izrasla u vodeću organizaciju u unapređenju investicija za Kosovo. ECIKS je pružila usluge za više od 100 stranih kompanija i mogućih investitora, uz mnoge od njih koje već investiraju i ostvaruju profit na Kosovu. Radeći ovo, ECIKS sarađuje sa partnerskim organizacijama van zemlje, kao i sa institucijama na Kosovu. Od novembra 2006. godine, u okviru projekta predloženog od ECIKS-a i finansiranog od Vlade Austrije kroz Austrijsku agenciju za razvoj, ECIKS zvanično predstavlja Agenciju za promociju investicija na Kosovu (APIK) u zemljama nemačkog govornog područja. Ova kancelarija je istovremeno van zemlje prvi zvanični privredni predstavnik Kosova. ECIKS je sada vodeća organizacija u pružanju usluga potencijalnim i postojećim stranim investitorima na Kosovu.