Benificije i Asistencije

Šema socijalne pomoći na Kosovu zbog ograničenog budžeta još priznaje porodicu kao osnovnu jedinicu. Da bi ostvarili pravo na socijalnu pomoć svi članovi porodice treba da budu stalni stanovnici Kosova. 


Šema ima za cilj da finansijski pomogne porodice, čiji članovi su ili sa ograničenim sposobnostima ili stariji od 65 godina, kao i porodice koje imaju zaposlenog samo jednog ili nijednog člana porodice i imaju prihode ispod standarda utvrđenog od strane Ministarstva rada i socijalne zaštite. 


Prijavljivanje za socijalnu podršku vrši se u Centru za socijalni rad, stoga se obratite tamo za više informacija.


Pensioni


Familjet e dëshmorëve

Pa aftësia për punë