Porodica

U slučaju rođenja deteta treba se obaviti registracija tog deteta u naročite registre za registraciju rođenja. To se obavlja u određenim kancelarijama u zgradi opštine u opštini gde se dete rodilo i povodom toga se detetu izdaje Potvrda o rođenju (izvod rođenih).

Tokom registracije deteta potrebno je da se odredi ime deteta kao i njegovo prezime ako mu je prezime drugačije od prezimena oca. Dovoljno je prisustvo jednog od roditelja tokom procesa registracije deteta ako su roditelji venčani, u suprotnom slučaju oba roditelja trebaju biti prisutna. 
U zavisnosti dali je porođaj obavljen u zdravstvenim institucijama (bolnici), van takvih (kući) ili van teritorije Kosova tokom registracije treba predstaviti različita dokumenta. 

Mnogo više u vezi dokumenata koje treba prezentirati u slučajevima registracije deteta možete pronaći u dokumentu “Formular i procedura za registraciju novorođenog deteta”. 

Formular zahteva može biti skinut ovde dole ili se može nabaviti u kancelarijama matične službe. 
Rok za rešavanje zahteva je 1-2 dana kada se izdaje i Izvod rođenih.


Lindja

Martesa

Briga o deci

Usvajanje

Razvod

Nasilje u porodici

Barazia gjinore

Smrt