Usvajanje

Procedura usvajanja je procedura uzimanja pod kontrolu deteta koje zbog razno raznih razloga nije pod staranjem svojih roditelja, i da bi se tim načinom detetu ponudila nova porodica. Kompetentni za davanje na usvajanje jednog deteta imaju samo sudovi.

Usvajanje deteta je dozvoljeno ako je u interesu blagostanja deteta i ako se očekuje da roditelji koji usvajaju to dete stvore prirodan odnos roditelja-deteta. 
Samo usvajanje maloletne dece je dozvoljeno zakonom.

Dete može biti usvojeno od:

  • Zajedničkih supružnika osim u nekim vanrednim okolnostima. Najmanje jedan od supružnika treba da bude preko 25 godina starosti dok drugi od supružnika treba da bude stariji od 21 godine.
  • Osobe koje nisu u bračnom stanju samo ako su napunile preko 21 godinu starosti.

Ako je dete starije od 14 godina zahteva se i saglasnost samog deteta.

Posle usvajanja period od prva tri meseca se smatra periodom probe tokom kojeg sud treba da nadgleda i proceni staranje nad detetom od strane novih roditelja.

Za usvajanje na Kosovu od osoba koje nisu građani Kosova treba da se ispune posebni uslovi koji su predviđeni zakonom.