Razvod

Proces suprotan procesu venčavanja (sklapanja braka) je proces raskida istog posle kojeg dolazi do poništavanja istog.

Brak se raskida na jedan od sledećih načina:

  • U vidu smrti jednog supružnika
  • Proglašavanje supružnika nestalim
  • Poništavanjem braka (nevalidan brak)
  • Raskid (razvod)

Pravo na poništavanje braka i razvod ima svaka prethodno venčana osoba koja želi da raskine bračni odnos sa osobom sa kojom se venčao/la. Ovo se pitanje rešava samo na osnovu odluke suda. Znači da se za pokretanje postupka treba uložiti tužba kompetentnom sudu.

Osobe koje imaju pravo da ulože tužbu za poništavanje braka su supružnici, javni tužilac, i sve osobe koje imaju direktan pravni interes za poništavanje braka. Što se samog razvoda tiče pravo na prilaganje tužbe imaju samo supružnici.

U slučaju razvoda osoba koja je promenila prezime tokom venčanja ima pravo da vrati prezime koje je posedovala pre venčanja i to tako što će podneti zahtev povodom toga i to u roku od šest meseci od rešavanja statusa braka, ali ne i za osobe koje su se rodile u periodu trajanja braka.

Svi ostali sporovi koji nastanu tokom procesa razvoda se rešavaju po uslovu zakona.