Nasilje u porodici

Nasilje u porodici je akt kojim se krše ljudska prava. Ljudska prava su osnovna prava koja trebaju biti dostupna svakom ljudskom biću.
Nasiljem u porodici se smatra svako kršenje prava Žene, Muža ili dece od strane osoba koje su deo same porodice. 
Iako se zna da na Kosovu postoji veliki broj slučajeva porodica gde dolazi do korišcenja nasilja na jedan ili drugi način, broj prijavljenih slučajeva je veoma zanemarljiv. 

Odgovorni za preduzimanje mera na slučajevima nasilja u porodici je Kosovska Policijska Služba gde se i prijavljuju ovakvi slučajevi.
Za prijavljivanje slučajeva nasilja u porodici kontaktirajte Kosovsku Policijsku Službu na brojevima:

Tel: 112 92
038/504 604 6666